Кацив Самуїл Шулімович

Резюме

Народився 27 листопада 1950 року.

В 1972 році з відзнакою закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства".

З 1972 по 1994 р. працював в різних проектних установах.

З 1994 по 2001 р. працював старшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії "Математичного та імітаційного моделювання електричних мереж" (НДЛ МІМЕМ) ВНТУ.

З 2002 року працює на кафедрі ТЕЕВ (спочатку старшим викладачем, потім доцентом).

В 2004 році захистив кандидатську дісертацію на тему "Математичні моделі детермінізації процесів в системах електропостачання".